Ana Sayfa
Özgeçmiş

Sap ve Saman

Tespittir:

Dünyada böyle! Bu dert yalnız ülkemize özel değil.

Kavramlardaki anlam kaymaları (ve düşmeleri) küreselleşmiş bir dert.

Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılması ve Rusya dâhil demir perde ülkelerinin birer birer açık pazar sistemine girmesi ile önceden sorun olarak algılanan birçok şey artık adi, sıradan vaka sayılır oldu. Dert artık önlenemiyor. Çünkü "tuz koktu’ deyimine tam oturan bir döneme gelindi.

Buna kapitalizm gemi azıya aldı demek yanlış olmaz.

Önünde artık son dinin değerlerinden başka bir engel kalmamış olan kapitalizm, son dine inananları da farklı etkenler kullanıp laçka yaparak bertaraf etmiştir. Artık önünde kendisinden başka hiçbir engel kalmayan kapitalizm, kendini islâh etmek zorundadır. Yoksa, görünen odur ki, zıddı için ne kadar uğraşırsa uğraşsın son dinin gerçek değerlerine sahip toplumlar sonunda onu yola getirecektir.

Sapla saman her zeminde birbirine karıştırılıyor.

Her hizmette olması gerektiği gibi, denizcilik ile ilgili hizmetlerde de amaç kesinlikle unutulmamalı, daima hatırlatacak etkenler bulunmalıdır.

Amaç İnsana Hizmet

İnsana, insanlığa, diğer deyişle topluma hizmet kutsaldır, her inanç sisteminde övülmüştür.

İnsana hizmet için yola çıkanlar peygamber, veli, derviş gibi kutsiyet anlamı güçlü sıfatlarla anılmışlardır. İnsana hizmet için çıkılan yolun sonunda mutlaka başarı vardır. Başarısızlık ihtimali bu kutsal yola çıkanlar için sıfırdır. Ancak amaç için sabretmeli, sebat göstermeli, karşılaşılan zorluklara göğüs gerilmelidir. Kısaca, bunlar yolun gerekleridir ve yerine getirilmelidir.

Biraz Gözlem

Çevrenizi biraz alıcı gözü ile inceleyin ve şu iki soruyu yanıtlayın:

Kim ne yapıyor? Ne için yapıyor?

Soruları bir yana bırakarak çevrenizdekilere doğrudan ne yaptığını sorarsanız; yasal, meşru bir iş yapan herkes yaptığı işin eninde sonunda insanlığa hizmet ettiğinden ve işinin kutsiyetinden söz edecektir.

İlk bakışta, gerçek anlamları ile aldığınızda insanlığa hizmet etmeyen hiçbir iş olmadığı görülür. Her şey insan içindir!

Dini değerlendirmeler bir yana koyulduğunda, herhangi bir işin amacının insana hizmet etmek olduğu, insana bir şey verdiği hemen anlaşılır.

O halde vermek eylemi sorgulanarak insana hizmetin düzeyi araştırılabilir. Başka bir ifade ile hizmetin insana veriliyor olmasının tek göstergesi vermek ve vermenin miktarı da hizmetin ölçüsüdür.

Vermek eyleminde insanın konumuna, durumuna bakmadan ve hiç karşılık beklemeden vermek yüksek ruha sahip insanların işidir ve en üst düzeydir. Peygamberlerin, velilerin veya ermişlerin hizmet anlayışı olarak bilinir. Son dinde verecek bir şeyiniz yoksa gülümseyin, insana gülümsemek sadakadır mealinde bir deyim vardır. Eminim, başka inançlarda da aynı anlama gelen deyimler vardır.

Kolay mı vermek? Ancak, yüksek ruhları ayrı tutarak, ne verirseniz verin, sanıldığının aksine vermek öyle kolay bir eylem değildir.

Verenin düzeyini verdiği miktar tayin eder. Böylece yazı şu basit tekerlemeye sığar hale gelir:

Ne verirsen elinle, o gelir seninle!

Şimdi hemen bu tekerlemedeki anlam kaymasını ortadan kaldıralım; bir dilenci nakaratı gibi görünse de aslında çok şey ifade eder. O halde bu gelir geçer anlamı yerine gerçeğini koyalım:

Yaşarken ve sonrası yaşamında, diğer deyişle her iki dünyada da senin yanında kalanlar verdiklerin olacaktır.

Sorun Nerede?

Sorun vermek eyleminde değil. Sorun verilenin miktarında da değil. Başka bir söyleyişle; verilenin kalana oranında bir sorun yok! Hepsi de vermek eylemine dahil. Miktarla yalnız düzey belirliyorsun. Nasılsa verdiğin seninle gelecek olan. Gönlüne göre davranabilirsin, ister hepsini ver, istersen binde birini. O hesapta ölçü oran.

Sorun, verme yönteminde!

Sorun, kaşık ile verip kepçe ile geri almak için çaba harcamakta.

Sorun, verdiğin kaşıkla göz çıkartmakta!

Hizmet ya da Ticaret

Özellikle verilen hizmetin karşılığının beklendiği yerlerde sorun çıkıyor.

Hırsızlığın adının ticaret konduğu yerler bir tarafa bırakılarak; verilen hizmet karşılığında bir hizmet beklemenin adıdır ticaret.

Tespittir:

Hizmetin ticaret marifeti ile verildiği yerlerde sorun çıkması kaçınılmazdır.

Ticaret

Ticaret için Türk Dil Kurumu alım ve satım der, kâr der; ancak mal dışında herhangi bir şeyin alınıp satılmasından söz etmez.

Oysa uluslararası yazımlarda ticârî hizmetler deyimi çok kullanılır.

Ticaret de bir insana hizmet türüdür, diğer insana hizmet türleri gibi kutsaldır.

Son dinin peygamberi tarafından söylendiği ileri sürülen rızkın onda dokuzu ticârettedir sözü ticâreti teşvik eder. Ayrıca emin tüccar, sıddıklarla, nebilerle beraberdir diyerek dürüst ticâreti öven sözün son dinin peygamberine ait olduğunda tüm ilgililer hem fikirdir.

Soru: Aksama Neresindedir Ticâretin?

Hizmetin bir türü olan ticâretin aksayan tarafı kâr sözcüğünde gömülüdür!

Bu nedenle insana hizmet amacı güden ticâretin ana ögelerinden kâr belli bir disiplin altına alınmıştır. Yani verdiğiniz hizmetin karşılığı olmalıdır ancak bunun belli bir sınırı vardır. Çünkü siz de insan olarak hizmet alan durumundasınız ve aldığınız hizmetin karşılığını da verirsiniz. O halde sonsuz miktarda kâr etmek yasaktır. Hak kavramı burada ortaya çıkar.

Hak ettiğinizden fazlasını isteyemezsiniz.

Uluslararası ölçünlerde memnuniyet ölçü olarak alınır ve sürekli artırılmasının yolları aranır. Başka bir açıdan bakıldığında, kârınız biraz da hizmeti alanın elindedir. Sizden hizmet alanlardan memnuniyeti olanların sayısı arttıkça kârınız da artar. Memnuniyetin esas alınması doğru bir yöntemdir.

Hizmet eden, yüksek ruhla karşılığını öbür dünyada bekleyenler dâhil herkes bir karşılık bekler. Doğaldır.

Tespittir:

Birçok insan günümüzde hizmetin tamamı ile kendisine verilmesi gibi bir huya sahip bencil bir yapıdadır.

Bu bencillik o insanın (kâr olarak) hep daha fazlasını almak için her yolu mübah saymasına, bunun için her şeyi denemekte sakınca görmemesine neden olur. Bu öyle bir yere gelir ki, ilkeli olmakla ilkesiz olmak arasındaki sınıra dayanır. İşte bu sınırda veya sınıra yakın ticâret yapanların kendi ihtiraslarının kurbanı olmalarını önlemek için kurallar konmuştur.

İnsan yaşamını düzenleyen, önlemler alan ve sınırlar çizen düzenlemelerin esas alındığı kuralların varlık nedeni insandan kaynaklanan aksaklıklardır.

O halde kurallar, genellikle, kusursuzdur veya kusursuzluğa doğru sürekli iyileştirilerek yol alır.

Tespittir:

Kuralların mükemmel olması, sorunların ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Sorunları kuralların uygulanmasındaki farklılıklar yaratır.

İşte sap ile saman burada karışır.

İnsana hizmet eden tüccar, bir hizmet türü olan ticâret yaparken verdiği hizmetin karşılığı kâr için bir sınır fark ettiğinde, bunu kendisine karşı yapılmış bir engel olarak görürse sapla samanı karıştırmış olur. Kendisini yanlış konumlamış, yolunu yanlış seçmiş olur.

Sapla samanın denizde pek fiziki kıymeti olmamakla birlikte ilgili deyim denizde verilen hizmetlerdeki aksaklıklara tam oturur.

Örneğin, gemici çalışmak için çıktığı gemiden inmek için bin bir türlü neden yaratmaya çalışır; gerekçesi verdiği hizmetin karşılığını alamamaktır.

Örneğin, gemisine gemici koyan denizci, gemicinin aylığını bin bir parçaya bölerek yatırır; gerekçe olarak, verdiği hizmetin karşılığını (navlun parası) alamamış olmasını gösterir.

Ancak bu yazının yazılmasına neden olan örnek çok daha farklıdır ve yarattığı sorun çok daha büyüktür; genelleme yapmak geride kalan birkaç kişiye haksızlık olacağından onları ayrı tutarak soruna değineyim.

Denizde Güvenlik

Dünya ticâretinde dolaşan malın yüzde doksan yedisi deniz yolu ile taşınır. Denizler üzerinde, insana hizmet türü olan ticâret için yollar oluşmuştur. Büyüğünden küçüğüne tüm denizlerde asırlardan beri kullanılan böyle yollar vardır. Demek istediğim, denizcilik çok büyük bir ticârî sahadır, diğer ticârî sahalarda olduğu gibi deniz ticâreti de uluslararası kurallara bağlı olarak yürütülür.

Denizdeki kurallar genel olarak ikiye ayrılır:

1) Ticâret ile ilgili kurallar; malın taşınmasından teslimine, bu süreç içinde yaşanabilecek aksaklıklarda zararın tazminine kadar dünya ticâreti içinde çok büyük bir yer tutarlar.

2) Can ve çevre güvenliği ile ilgili kurallar ki çok küçük ve uzmanı kişilerin görebileceği zerre aksaklıklar dışında, mükemmeli yakalamaya ramak kalmıştır.

Genel sorun burada, can ve çevre güvenliğinin sağlanması ile ilgili kuralların uygulanmasında karşımıza çıkar; sapla saman birbirine karıştırılır!

Tespittir:

Bir insana hizmet türü olan ticâret kuralları ile bu hizmeti yürüten insanın canının ve çevresinin güvenliğini sağlamak için konan kurallar birbirine karıştırılır.

Bu tespite göre verilen hizmette güdülen amaç tamamen unutulmuştur. Hizmetin aracı olan ticâretin basit bir ögesi, basittir ama tam olarak sahneyi kaplamaktadır:

Kâr.

Örnekleyeyim:

Yüz adet yumurta bir nehirden karşıya geçirilecektir. Kurallar buna uygun oluşturulur. Bir, yumurtalar karşıya kırılmadan geçirilmelidir. İki, kayıkçı da karşıya sağ geçmelidir.

Kayığın ve küreklerin üzerinde yüzdüğü suya dayanıklılığı ile yumurtaların karşıya sağlam geçmesi arasında doğrudan ve kuvvetli bir bağ vardır. Vardır fakat kayık ve küreklerin nitelikleri üzerinde tartışılır, ancak pek sorun çıkmaz.

Fakat kayığın ve küreklerin sağlam olmasının kayıkçının canı ile de doğrudan bağlantısı vardır.

Artık bu durumda kayık ve küreklerin niteliğinin tartışması yapılmaz, öyle olması istenir. Hizmeti veren nitelikli kayık ve kürek kullanmaya ikna olur.

Asıl sorun nitelikli kayık ve kürekten başka şeyler istendiğinde ortaya çıkar; sağlam kayık ve küreklere rağmen yine de can kaybı riski vardır. Bu nedenle bir de can yeleği gerektiği anlaşılır. Üstüne, küçük bir filikanın bulundurulması istenirse hizmet veren itiraz eder. Çünkü her istenenin bir maliyeti vardır ve her koşul kâr oranını düşürmektedir.

İşte burada sap ile saman karışmış, hizmetin asıl amacı insan göz ardı edilmiştir. Kısaca, hizmeti veren amacından sapmıştır.

Bu kadar basit midir? Evet!

Bir bakın aksaklıklara. Denizde güvenlik ile ilgili tüm aksaklıkların altında bu basit neden yatar!

Allah selâmet versin.

Yakup Korkmaz

Tuzla İstanbul

201412191415

yakupkorkmaz.com © denizci